Keramiek & Klei/Ceramics & Clay  ©

Sinds de herfst van 2020 ben ik opnieuw begonnen keramische beelden te maken en te leren over pigmenten, engobes & glazuren om mijn beelden te kleuren.  Inspiratie komt uit mijn tuin, het bos, de natuur en het klimaat, kleine tekeningen zijn vaak het basisontwerp voor het maken

Since the fall of 2020, I have started making ceramic sculptures again and learning about pigments, engobes & glazes to color my sculptures. Inspiration comes from my garden, the forest, nature and the climate, small drawings are often the basic design for creating.

Bladpotten 3 stuks

Bladpot Okergeel
Afm:
hoogte: 22 cm
breedte: 14 cm
Bladpot lichtgroen
Afm:
hoogte: 19 cm
breedte: 12 cm
Bladpot donkergroen
Afm:
hoogte: 20 cm
breedte: 13 cm

materiaal: keramiek met engobe en keramisch potlood, geglazuurd met hoogglans glazuur
Prijs: op aanvraag, Contact
Gemaakt in: Wenum, 2024
Opmerkingen: Unica, sierpotten, handgemaakt en met de hand beschilderd, die eerst opgebouwd zijn als beeldje en erna uitgehold. De inspiratie voor de spiralende bladpotten kwam uit de opgerolde bladeren in mijn beeldentuin.

Leaf pots 3 pieces

Leaf pot Ocher yellow
Sizes:
height: 22 cm
width: 14 cm
Leaf pot light green
Sizes:
height: 19 cm
width: 12 cm
Leafpot dark green
Sizes:
height: 20 cm
width: 13 cm

materials: ceramic with engobe and ceramic penci, glazed with high-gloss glaze.
Price: on request, Contact
Created in: Wenum, 2024
Comments: Unique, decorative pots, handmade and hand-painted, which were first constructed as sculptures and then hollowed out. The inspiration for the spiral leaf pots came from the rolled leaves in my sculpture garden

Spiraling fern leaf pots 2 pieces, are only sold together.

Lilac Fern pot
Sizes:
height: 8 cm
width: 10 cm
Pink Fern pot
Dimensions:
height: 6 cm
width: 6 cm
material: ceramic with engobe and ceramic pencil, glazed with high-gloss glaze
Price: on request, Contact
Created in: Wenum, 2024
Comments: Unique, decorative pots, handmade and hand-painted, which were first constructed as a sculpture and then hollowed out. The inspiration for the spiral leaf pots came from the rolled fern buds in my sculpture garden. Ferns also made a name for themselves as protection against the devil. Moreover, they were used in many ways as a medicinal plant. That is why they symbolize the mysterious and are a sign of protection, love and inspiration.

Spiralende varenbladpotjes 2 stuks, worden alleen samen verkocht.

Lila Varenpotje
Afm:
hoogte: 8 cm
breedte: 10 cm
Roze Varenpotje
Afm:
hoogte: 6 cm
breedte: 6 cm

materiaal: keramiek met engobe en keramisch potlood, geglazuurd met hoogglans glazuur
Prijs: op aanvraag,  Contact
Gemaakt in: Wenum, 2024
Opmerkingen: Unica, sierpotjes, handgemaakt en met de hand beschilderd, die eerst opgebouwd zijn als beeldje en erna uitgehold. De inspiratie voor de spiralende bladpotjes kwam uit de opgerolde varen knoppen in mijn beeldentuin. Varens maakten ook naam als bescherming tegen de duivel. Bovendien werden ze op veel manieren gebruikt als medicinale plant. Daarom staan ze symbool voor het mysterieuze en zijn ze een teken van bescherming, liefde en inspiratie.

Ingelijste keramische tegels, een keramisch beeldje en een stenen beeld  in blauw Namibie's hardsteen marmer zijn geïnspireerd door een droom over een verloren liefde en de Vergeet-me-nietjes in de tuin.  
Gemaakt bij Barb's Beeldentuin in 2022 en 2023, het zijn alle unica's.
Prijs op aanvraag, Contact

Framed ceramic tiles, a ceramic figurine and a stone sculpture in blue Namibia's bluestone marble are inspired by a dream about a lost love and the Forget-me-nots in the garden. 
Created at Barb's Sculpturegarden in 2022 en 2023, it are all unique pieces. Price: on request, Contact

Bloemknopje Vergeet-me-nietje
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd met matte en hoogglansglazuur.
Maten: 
- Hoogte:  14 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 12 cm
- Gewicht: 1,3 kg

Flower bud Forget-me-not
Material: Ceramic, colored with engobe, ceramic pencil, fired twice + glazed with matte and high-gloss glaze.
Sizes:
- Height: 14 cm
- Length: 12 cm
- Width: 12 cm
- Weight: 1.3kg

Tegels Vergeet-me-nietje nr. 1+2, geïnspireerd door de Vergeet-me-nietjes in de tuin en door een droom. 
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd met matte en hoogglansglazuur.  4 Losse ingelijste ex.
Maten 1:
- Hoogte: 22,5   cm, - Breedte:  27,5 cm
Maten 2:
- Hoogte:  22  cm, - Breedte:  17 cm

Tiles Forget-me-Not 1+2
Material: Ceramic, colored with engobes, ceramic pencil, fired twice + glazed with matte and high-gloss glaze. Framed.
Sizes 1:
- Height: 22,5 cm, - Width: 27,5 cm
Sizes 2:
- Height: 22 cm, - Width:  17 cm

Tegels Vergeet-me-nietje nr. 3+4, bloem- + bladblaadjes, knopje + takje
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd met matte en hoogglansglazuur. Ingelijst.
Maten 3 :
- Hoogte:  22,5 cm
- Breedte:  17 cm
Maten 4:
- Hoogte:  38 cm
- Breedte: 30 cm

Tiles Forget-me-not no. 3+4, flower + leaf leaves, bud + twig
Material: Ceramic, colored with engobes, ceramic pencil, fired twice + glazed with matte and high-gloss glaze. Framed.
Sizes 3:
- Height:  22,5 cm
- Width: 17 cm
Sizes 4:
- Height:  38 cm
- Width:  30 cm

Het tableau met de ingelijste tegels met zomerbloemen zijn geïnspireerd door de zomerbloemen in Barb's Beeldentuin, w.o. gaillardia, helenium en zonnebloem. Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023. Unica.

The tableau with the framed tiles of the summer flowers are inspired by the summerflowers in Barb's Sculpturegarden, including gaillardia, helenium and sunflower. Created in: Wenum Wiesel, 2023. Unique.

Tableau Tegels: Zomerbloemen
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd met matte en hoogglansglazuur. Ingelijst.
Maten:
- Hoogte:  60  cm
- Lengte:  50 cm
Prijs: op aanvraag, Contact

Tableau Tiles: Summer Flowers
Material: Ceramic, colored with engobes, ceramic pencil, fired twice + glazed with matte and high-gloss glaze. Framed.
Sizes:
- Height: 60 cm
- Length: 50 cm
Price: on request, Contact

Zonnebloem Reliëf
Materiaal: keramiek, gekleurd met engobe en pigmenten, 2x gestookt + hoogglans glazuur.
Maten:
Dikte:  6 cm
Breedte: 12 cm
Lengte: 12 cm
Gewicht:  350 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit mijn tuin, deze had ik eerder getekend.

Sunflower Relief
Material: ceramic, colored with engobe and pigments, fired twice + high-gloss glaze.
Sizes:
Thickness:  6 cm
Width: 12 cm
Length: 12 cm
Weight:  350 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from my garden, I had drawn this flower before.

Zonnebloem tegel met gaatjes

Materiaal: keramiek, gekleurd met engobe en pigmenten, 2x gestookt + hoogglans glazuur.
Maten:
Dikte: 0,5 cm
Breedte: 22,5 cm
Lengte: 21,5 cm
Gewicht: 925 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit mijn tuin, deze had ik eerst getekend en toen in 1x op de tegel geschilderd.

Sunflower tile with holes
Material: ceramic, colored with engobe and pigments, fired twice + high-gloss glaze.
Sizes:
Thickness: 0.5 cm
Width: 22.5 cm
Length: 21.5 cm
Weight: 925 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from my garden,  I first drew the sunflower and then painted on the tile in one go.

Zonnebloemen, tegels in lijst.

Materiaal:  keramiek, gekleurd met engobe pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt + hoogglansglazuur.
Maten:
Tegel links met bloem:
Breed: 30 cm
Hoog: 24 cm
Tegel midden met bloem:
Breed: 15,5 cm
Hoog: 20,5 cm
Tegel rechts met blad:
Breed: 15,5 cm
Hoog: 20,5 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2022
Prijs: Verkocht aan Chrysal
Opmerking: Unica's, inspiratie uit mijn tuin. De zonnebloem tegels zijn gelijmd in een houten omlijsting.  Het is een 3-luik.
De afbeeldingen heb ik eerst meermaals getekend en toen in 1x op de tegels geschilderd. In het verleden heb ik vaker zonnebloemen getekend en geschilderd en foto's + linoleumdruk gemaakt. En ik heb hetzelfde motief gemaakt op een vogelbroedpot. Zie hieronder alles.

Sunflowers, tiles in frame.

Material:  ceramic, colored with engobe pigments, accents with ceramic pencil, fired twice + high-gloss glaze.
Sizes:
Tile left with flower:
Wide: 30 cm
High: 24 cm
Tile center with flower:
Wide: 15.5 cm
High: 20.5 cm T
ile right with leaf:
Wide: 15.5 cm
High: 20.5 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2022
Price: Sold to Chrysal
Comments: Uniques, inspiration from my garden. The sunflower tiles are glued in a wooden frame. It is a 3-part. I first drew the images several times and then painted them on the tiles in one go. In the past I have often drawn and painted sunflowers and made photos + linoleum printing. And I made the same motif on a bird nesting pot. See everything below.

Berkenblaadjes 
Materiaal: keramiek van zwartbakkende rode grove chamotte, gekleurd met engobe en pigmenten, en keramisch potlood, 2x gestookt + hoogglans glazuur.
Maten:
Dikte: 3 cm
Breedte: 10 cm
Lengte: 26  cm
Gewicht: 850 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit de natuur, deze blaadjes had ik eerst getekend en toen in 1x op de tegel geschilderd.

Birch leaves
Material: ceramic of black-fired red coarse chamotte, colored with engobe and pigments, and ceramic pencil, fired twice + high-gloss glaze. Sizes:
Thickness: 3 cm
Width: 10 cm
Length:  26 cm
Weight: 850 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from nature, I first drew these leaves and then painted them on the tile in one go. 

Ponykopje
Materiaal: keramiek van zwartbakkende rode grove chamotte, gekleurd met engobe en pigmenten, 2x gestookt + matte glazuur.
Maten:
Hoogte: 21 cm
Lengte 20 cm cm
Breedte 12 cm
Gewicht: 2400 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit mijn omgeving, ponies in de weilanden.

Pony head
Material: ceramic of black-fired red coarse chamotte, colored with engobe and pigments, fired twice + matte glaze.
Sizes:
Height: 21 cm
Length 20 cm cm
Width 12 cm
Weight: 2400 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from my environment, ponies in the meadows.

Rozenblaadjes
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd
1e Rozenblaadje met ronde vorm:
Maten: - Hoogte: 7 cm, - Lengte: 11 cm, - Breedte: 9 cm, - Gewicht: 0,6 kg

2e Rozenblaadje met hoge punten:
Maten: - Hoogte: 8 cm, - Lengte: 13 cm, - Breedte: 9 cm, - Gewicht: 0,5 kg

3e Rozenblaadje met omlaag krullende punt:
Maten: - Hoogte: 6,5 cm, - Lengte: 13,5 cm, - Breedte: 8,5 cm, - Gewicht: 0,5 kg
Prijs: op aanvraag voor de 3 rozenblaadjes samen, Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica's. De keramische beeldjes van de Rozenblaadjes zijn eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold.  De beeldjes horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Eerder tekende en schilderde ik rozenblaadjes en bloemen en maakte ik in marmer bloemblaadjes en een rozenblaadje, kijk hiervoor op de pagina stenen beelden en op de pagina Bloemblaadjes.

Rose petals
Material: Ceramic, colored with engobe, fired twice + glazed
1st Rose petal with round shape:
Sizes: - Height: 7 cm, - Length: 11 cm, - Width: 9 cm, - Weight: 0,5 kg
2nd Rose Petal with High Points:
Sizes: - Height: 8 cm, - Length: 13 cm, - Width: 9 cm, - Weight: 0,5 kg
3rd Rose Petal with downward curling tip:
Sizes: - Height: 6.5 cm, - Length: 13.5 cm, - Width: 8.5 cm, - Weight: 0,5 kg
Price: on request for the 3 rose petals together, Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Uniques. The ceramic figurines of the Rose Petals are first constructed as a sculpture and then hollowed out. The figurines belong together and are only sold together. Previously I drew and painted rose petals and flowers and made petals and rose petals in marble, see the
Stone Sculptures page and the Petals page.

Bloempotje
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + matte glazuur
Maten:
- Hoogte: 14 cm
- Lengte: 14 cm
- Breedte: 14 cm
- Gewicht: 1,1 kg
Prijs: deze is niet te koop, opnieuw maken is mogelijk voor u.
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. Het keramische beeldje Bloempot is eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Blad- en bloemvormen kun je ook zien op de pagina van mijn stenen beeldenen de Bloemblaadjes pagina

Flowerpot
Material: Ceramic, colored with engobe, fired twice + matte glaze
Sizes:
- Height: 14 cm
- Length: 14 cm
- Width: 14 cm
- Weight: 1.1kg
Price: this one is not for sale, I can make it again for you.
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Unique. The ceramic statue Flowerpot is first constructed as a sculpture and then hollowed out. You can also see leaf and flower shapes on my Stone sculptures page and the Petals page

Boomvaas
Materiaal: Keramiek, gekleurd met oxides, 2x gestookt + hoogglansglazuur.
Maten:
- Hoogte: 19 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 14 cm
- Gewicht: 1600 gr.
Prijs: op aanvraag. Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2022.
Opmerking: Unica, die eerst opgebouwd is als beeldje en erna uitgehold. Inspiratie uit het bos, boomstronken, gezichten in bomen.

Tree vase
Material: Ceramic, colored with oxides, fired twice + high-gloss glaze.
Sizes:
- Height: 19 cm
- Length: 12 cm
- Width: 14 cm
- Weight: 1600 gr.
Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2022.
Comments: Unique piece, which was first constructed as a statue and then hollowed out. Inspiration from the forest, tree stumps, faces in trees.

Tegel abstract 2
Materiaal: engobes, keramisch potlood, hoogglansglazuur met kintsugi techniek.
Maten:
- Hoogte: 32 cm
- Breedte: 23 cm
- Dikte 1 cm
Gewicht: 1,1 kg
Gemaakt in: Wenum, 2024
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerkingen: unica, inspiratie abstract. Zijn het lijnen en lagen of is het een luxaflex voor een raam met de zon die erdoor schijnt?

Tile abstract 2
Material: engobes, ceramic pencil, high-gloss glaze with kintsugi technic.
Sizes:
- Height: 32 cm
- Width: 23 cm
- Thickness 1 cm
Weight: 1,1 kg
Created in: Wenum, 2024
Price: on request, Contact
Comments: unique, inspiration abstract. Is it lines and layers or is it a blind in front of a window with the sun shining through?

Tegeltje Abstract 1
Materiaal: gebakken fijne chamotte, engobes, keramisch potlood, hoogglansglazuur. Ingelijst.
Maten:
- Hoogte: 22 cm
- Breedte: 17 cm
- Dikte 4,5 cm
Gemaakt in: Wenum, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerkingen: unica, inspiratie fantasie. Is het een oog? Of is het een blaadje? Is het een doorgang?

Tile Abstract 1
Material: fired fine chamotte, engobes, ceramic pencil, high-gloss glaze. Framed.
Sizes:
- Height: 22 cm
- Width: 17 cm
- Thickness 4.5 cm
Created in: Wenum, 2023
Price: on request, Contact
Comments: unique, inspiration fantasy. Is it an eye? Or is it a leaf? Is it a passage?

Vogelbroedpotten voor in de tuin. Decoratieve blikvangers voor in de tuin.

Materiaal: keramiek, beschilderd met engobe en pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt hoogglans glazuur.

2 modellen zijn te koop als broedpot, deze kan ik op aanvraag voor u maken. De hier getoonde exemplaren zijn niet te koop, ze zijn allemaal unica's en staan in Barb's Beeldentuin.
De meeste potten zijn beschilderd vanuit mijn fantasie.


Vogelbroedpot 1 - Tovenaarshoed
Afmetingen:
- hoogte: 24 cm
- lengte: 16 cm
- breedte: 16 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021 -2022
Prijs:  op aanvraag, ik kan op maat een uniek exemplaar voor u maken.  Contact

Vogelbroedpot 2 - Zonnebloem
Materiaal: keramiek, beschilderd met engobe en pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt hoogglans glazuur.
Afmetingen:
- hoogte: 16 cm
- lengte: 18 cm
- breedte: 18 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021 -2022

Vogelbroedpot 3 - Puntmuts
Materiaal: keramiek, beschilderd met engobe en pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt hoogglans glazuur.
Afmetingen:
- hoogte: 26 cm
- lengte: 23 cm
- breedte: 23 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021 -2022

Vogelbroedpot 4 - Tovenaarshoedjes
Materiaal: keramiek, beschilderd met engobe en pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt hoogglans glazuur.
Afmetingen:
- hoogte: 27 cm
- lengte: 15 cm
- breedte: 15 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2022
Prijs: op aanvraag, ik kan op maat een uniek exemplaar voor u maken. Contact

Vogelbroedpot 5 - Paddestoel
Materiaal: keramiek, zwartbakkende rode grove chamotte, beschilderd met engobes en pigmenten, 2x gestookt, hoogglans glazuur.
Afmetingen:
- hoogte: 20 cm
- breedte/lengte: 20 cm
Gewicht: 4 kg

Bird breeding pots for in the garden. Decorative eye-catchers for in the garden.
Material: ceramic, painted with engobe and pigments, accents with ceramic pencil, 2x fired high-gloss glaze.

2 models are for sale as breeding pots, I can make these for you on request. The specimens shown here are not for sale, they are all unique and are located at Barb's Sculpture Garden.
Most pots are painted from my imagination.

Bird Breeding Pot 1 - Wizard's Hat
Sizes:
- height: 24 cm
- length: 16 cm
- width: 16 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2021 -2022
Price:  on request, I can make a unique item for you. Contact

Bird breeding pot 2 - Sunflower
Material: ceramic, painted with engobe and pigments, accents with ceramic pencil, 2x fired high-gloss glaze.
Sizes:
- height: 16 cm
- length: 18 cm
- width: 18 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2021 -2022 

Bird breeding pot 3 - Pointed hat
Material: ceramic, painted with engobe and pigments, accents with ceramic pencil, 2x fired high-gloss glaze.
Sizes:
- height: 26 cm
- length: 23 cm
- width: 23 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2021 -2022

Bird Breeding Pot 4 - Wizard Hats
Material: ceramic, painted with engobe and pigments, accents with ceramic pencil, 2x fired high-gloss glaze.
Sizes:
- height: 27 cm
- length: 15 cm
- width: 15 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2022
Price: on request, I can make a unique item for you. Contact

Bird nesting pot 5 - Mushroom
Material: ceramic, black-fired red coarse chamotte, painted with engobes and pigments, fired twice, high-gloss glaze.
Sizes:
- height: 20 cm
- width/length: 20 cm
Weight: 4kg

Wolkjes & regenbogen
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe + keramisch potlood, 2x gestookt + matte glazuur

Maten gaan van links naar rechts.

Maten grootste Wolkje 1e links:
- Hoogte: 10 cm
- Lengte: 13 cm
- Breedte: 9 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Maten kleinste Wolkje links:
- Hoogte: 8 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 7 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Maten Regenboog links:
- Hoogte: 8 cm
- Lengte: 13,5 cm
- Breedte: 8,5 cm
- Gewicht: 0,5 kg

Maten grootste Wolkje rechts (foto hieronder):
- Hoogte: 9 cm
- Lengte: 10 cm
- Breedte: 8 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Maten kleinste Wolkje rechts:
- Hoogte: 7 cm
- Lengte: 9,5 cm
- Breedte: 6 cm
- Gewicht: 0,4 kg
Maten Regenboog rechts:
- Hoogte: 5,5 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 8 cm
- Gewicht: 0,4 kg

Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerkingen: Unica's. Deze Wolkjes & Regenboog zijn keramische beeldjes, ze zijn in 1ste instantie opgebouwd als beeldjes en vervolgens uitgehold. Ze horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Eerder heb ik wolkjes getekend en in steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina stenen beelden.

Clouds & rainbows
Material: Ceramic, colored with engobe + ceramic pencil, fired twice + matte glaze
Sizes go from left to right.
Sizes of largest Cloud 1st left:
- Height: 10 cm
- Length: 13 cm
- Width: 9 cm
- Weight: 0.5kg
Sizes of the smallest Cloud on the left:
- Height: 8 cm
- Length: 11 cm
- Width: 7 cm
- Weight: 0.5kg
Sizes Rainbow left:
- Height: 8 cm
- Length: 13.5 cm
- Width: 8.5 cm
- Weight: 0.5kg

Sizes of largest Cloud on the right (photo here under):
- Height: 9 cm
- Length: 10 cm
- Width: 8 cm
- Weight: 0.5kg
Sizes of the smallest Cloud on the right:
- Height: 7 cm
- Length: 9.5 cm
- Width: 6 cm
- Weight: 0.4kg
Sizes Rainbow right:
- Height: 5.5 cm
- Length: 12 cm
- Width: 8 cm
- Weight: 0.4kg
Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Uniques. These Clouds & Rainbow are ceramic figurines, they are initially constructed as figurines and then hollowed out. They belong together and are only sold together. Previously I drew clouds and made them in stone, see the stone sculptures page.

Zon+Wolk + Regenboog
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe + keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd
Maten Zon+Wolk:
- Hoogte: 17 cm
- Lengte: 16 cm
- Breedte: 24 cm
- Gewicht: 3,3 kg
Maten Regenboog:
- Hoogte: 6 cm
- Lengte: 23cm
- Breedte: 10,5 cm
- Gewicht: 0,8 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica's. Deze Zon+Wolk & Regenboog zijn keramische beeldjes, ze zijn in 1ste instantie opgebouwd als beeldjes en vervolgens uitgehold. Ze horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Zie ook hierboven. Eerder heb ik wolkjes getekend en in steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina stenen beelden.

Sun+Cloud+Rainbow
Material: Ceramic, colored with engobe + ceramic pencil, fired twice + glazed Sizes Sun+Cloud:
- Height: 17 cm
- Length: 16 cm
- Width: 24 cm
- Weight: 3.3kg
Sizes Rainbow:
- Height: 6 cm
- Length: 23cm
- Width: 10.5 cm
- Weight: 0.8kg
Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Note: Uniques. These Sun + Cloud & Rainbow are ceramic figurines, they are initially constructed as figurines and then hollowed out. They belong together and are only sold together. See also above. Previously I drew clouds and made them in stone, see the stone sculptures page.

3 Grote golven met bootjes, tezamen afm 18 x 25 x 80
Grote Golf met motorbootje
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd
Maten:
- Hoogte: 18 cm
- Lengte: 33 cm
- Breedte: 14 cm
- Gewichtt: 3 kg

Grote Golf met zeilbootje
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd, bladgoud 22 kt
Maten:
- Hoogte: 18 cm
- Lengte: 26 cm
- Breedte: 12 cm
- Gewicht: 2 kg

Grote Golf met duikbootje
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd, kintsugi met bladgoud 22 kt
Maten:
- Hoogte: 14 cm
- Lengte: 27 cm
- Breedte: 13 cm
- Gewicht: 2 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021

Opmerkingen: Grote Golven gemaakt met bootjes, 1e golf met een motorbootje op de top van de Golf. 2e Golf met duikbootje komend uit de Golf. 3e Golf met zeilbootje klimmend naar de top. De Grote Golven horen bij elkaar en zijn ontstaan om de stijging van het water door de Klimaatverandering die eraan komt te verbeelden. Als symbool van redding van de watervloed moet iedereen zorgen voor een bootje! In 2 Golven heb ik met bladgoud de kracht van het water nog extra aangegeven en het licht in het water.

3 Large waves with boats, together dimensions 18 x 25 x 80
Big Wave with motor boat
Material: Ceramic, colored with engobe, fired twice + glazed
Sizes:
- Height: 18 cm
- Length: 33 cm
- Width: 14 cm
- Weight: 3 kg
Big wave with sailing boat
Material: Ceramic, colored with engobe, fired twice + glazed, gold leaf 22 kt Sizes:
- Height: 18 cm
- Length: 26 cm
- Width: 12 cm
- Weight: 2 kg
Big Wave with submarine
Material: Ceramic, colored with engobe, fired twice + glazed, kintsugi with gold leaf 22 kt
Sizes:
- Height: 14 cm
- Length: 27 cm
- Width: 13 cm
- Weight: 2 kg
Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Big waves made with boats, 1st wave with a motor boat on the top of the Gulf. 2nd Wave with submarine coming from the Gulf. 3rd Wave with sailing boat climbing to the top. The Great Waves belong together and were created to represent the rise of the water due to the Climate Change that is coming. As a symbol of rescue from the flood, everyone must provide a boat! In 2 Waves I used gold leaf to further emphasize the power of the water and the light in the water.

Grote Golf
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, 2x gestookt + geglazuurd
Maten:
- Hoogte 13 cm
- Lengte: 21 cm
- Breedte: 11 cm
- Gewicht: 1,5 kg
Prijs: niet te koop.
Gemaakt in: unica, Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. Het keramische beeld van de Grote Golf is eerst opgebouwd als beeld en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik Grote Golf getekend en Golven gemaakt in steen en golven geschilderd, zie meer info op de pagina stenen beelden.

Big Wave
Material: Ceramic, colored with engobes, fired twice + glazed
Sizes:
- Height 13 cm
- Length: 21 cm
- Width: 11 cm
- Weight: 1.5 kg
Price: not for sale.
Made in: unique, Wenum Wiesel, 2021
Comments: Unique. The ceramic sculpture of the Great Wave is first constructed as a sculpture and then hollowed out. Previously I drew Big Wave and made waves in stone, I also painted waves, see more information on the stone sculptures page.

Druppel, potje met deksel
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 1x gestookt
Maten:
- Hoogte: 9 cm
- Lengte: 8 cm
- Breedte: 8 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. Het Druppel potje zit op de grens van een keramisch beeld en potterie, het is in 1ste instantie opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik druppel vormen getekend + geschilderd, in brons en steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina's bronzen beelden en stenen beelden.

Drop, jar with lid
Material: Ceramic, colored with engobe, fired once
Sizes:
- Height: 9 cm
- Length: 8 cm
- Width: 8 cm
- Weight: 0.5kg
Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Unique. The Drip pot sits on the border between a ceramic sculpture and pottery, it was initially constructed as a figurine and then hollowed out. Previously I have drawn + painted drop shapes, made in bronze and stone, see the bronze sculptures and stone sculptures pages.

Heuvels met voetsporen
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 1x gestookt
Maten:
- Hoogte: 8,5 cm
- Lengte: 9 cm
- Breedte: 21 cm
- Gewicht: 1 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. Het keramische beeldje Heuvels is eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik heuvels en Blauwe berg getekend en gemaakt in steen, meer info zie hiervoor de pagina stenen beelden.

Hills with footprints
Material: Ceramic, colored with engobe, fired once
Sizes:
- Height: 8.5 cm
- Length: 9 cm
- Width: 21 cm
- Weight: 1 kg
Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Unique. The Hills ceramic  sculpture was first a drawing, then I constructed it as a sculpture and then hollowed out. Previously I drew and made hills and Blue Mountain in stone, for more information see the stone sculptures page.

Vuurvlammen
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd
Maten:
- Hoogte: 11,5 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 12,5 cm
- Gewicht: 1,1 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. Het keramische beeldje Vuurvlammen is eerst gemaakt als tekening, vervolgens opgebouwd als beeldje in klei en erna uitgehold.

Eerder maakte ik al tekeningen en ook als klein stenen Seleniet beeldje Vlammetje gemaakt en Vlammen in beschilderde Plusklei. Zie ook pagina stenen beelden.

Fire flames
Material: Ceramic, colored with engobe, fired twice + glazed
Sizes:
- Height: 11.5 cm
- Length: 11 cm
- Width: 12.5 cm
- Weight: 1.1kg Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Unique. The ceramic figurine Fire Flames was first made as a drawing, then constructed as a sculpture in clay and then hollowed out. Previously I made drawings and also made a small stone Selenite figurine called Flame and made Flames in painted Plus clay. See also page
stone sculptures.

Donkere Ster
Materiaal: keramiek van zwartbakkende rode grove chamotte, gekleurd met engobe en pigmenten, 2x gestookt + matte glazuur.
Maten:
Hoogte: 14 cm
Breedte/Lengte 15 cm
Gewicht: 850 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit de natuur, de ster had ik eerst getekend en toen als beeldje gemaakt, van binnen is het hol.

Dark Star
Material: ceramic of black-fired red coarse chamotte, colored with engobe and pigments, fired twice + matte glaze.
Sizes:
Height: 14 cm
Width/Length 15 cm
Weight: 850 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from nature, I first drew the star and then made it as a figurine, it is hollow on the inside.

KLEI BEELDEN

Het plezier van het maken speelt altijd een grote rol in mijn leven. Gaandeweg probeer ik de inhoud verder te verdiepen, ook in andere materialen en technieken. Hierin zit vaak een verloop bijv. dat ik eerst een bepaald onderwerp heb getekend, erna het heb geschilderd, daarna heb ik het in klei als beeldje uitgevoerd en daarna nogmaals als beeldje in was en vervolgens in brons gegoten of in steen gemaakt. Kijk voor de verschillende ontwikkelingen hiervan ook bij mijn pagina's stenen beelden en bronzen beelden. Het gaat in processen die jaren duren.

 

CLAY SCULPTURES
The pleasure of making always plays a major role in my life. I gradually try to deepen the content, also in other materials and techniques. This often involves a progression, for example that I first drew a certain subject, then painted it, then I made it in clay as a sculpture and then again as a sculpture in wax and then cast in bronze or made in stone. For the various developments in this regard, also see my pages on stone sculptures and bronze sculptures. It involves processes that take years.

 

Toen ik pas begon in 1987, maakte ik alleen beelden in klei, ze werden gebakken, maar niet gekleurd met pigmenten of geglazuurd.  Ik maakte vaak naakten, wat portretten en enkele fantasievormen - zie het boom fantasie gezicht (zie ook bij de bronzen), bosgeeststronk en vrouwenfiguren. Deze beschilderde ik gewoon met verf.

Ik werk vaak klein, want dit blijft makkelijker zelf te vervoeren en te exposeren. Soms heb ik beelden toch groter uitgevoerd, dit was fysiek wel een uitdaging, omdat ik in 1984 een zware rugoperatie heb ondergaan.

In de beginperiode dat ik beelden maakte, boetseerde ik alleen in klei, ik boetseerde portretten, mensfiguren, dieren en fantasiefiguren. Op deze pagina staan een aantal van mijn kleibeelden die ik in de loop van de tijd gemaakt heb. Nadat ze gebakken waren ging ik ze soms beschilderen. Hieronder foto's van een aantal voorbeelden.

De soorten klei waarmee ik gewerkt heb zijn fijne en grove chamotte in verschillende kleuren en zelf hardende Plusklei.

When I first started in 1987, I only made sculptures in clay, they were fired, but not colored with pigments or glazed. I often made nudes, some portraits and some fantasy shapes - see the tree fantasy face (see also the bronzes), forest spirit stump and female figures. I simply painted this with paint.

I often work small, because this remains easier to transport and exhibit myself. Sometimes I made sculptures larger, but this was a physical challenge because I underwent serious back surgery in 1984. In the early days when I made sculptures, I only sculpted in clay, I sculpted portraits, human figures, animals and fantasy figures. This page contains some of my clay sculptures that I have made over time. After they were baked I sometimes painted them. Below are photos of some examples.

The types of clay I have worked with are fine and coarse chamotte in different colors and self-hardening Plusclay.


U kunt altijd informatie opvragen over de workshop en de beelden en kijken op de betreffende pagina's. Contact

18+19 mei deelname in overzichtsexpo ateliers Apeldoorn,
van 11 – 17u geopend.

25+26 mei deelname aan atelierroute Apeldoorn stichting
van 11 - 17u geopend.

Met info over workshops speksteen + boetseren. Eigen datum inplannen met een groep is ook mogelijk. Tijdens de open middagen staan er bronzen +stenen beelden en keramisch werk in de tuin +  in het atelier. Er zijn veel bloeiers in de tuin, die is gemaakt voor kleine diertjes, insecten, bijen en vlinders. U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's. Contact

 

Barbs Beeldentuin-Atelier neemt ook deel aan de OPEN ATELIERROUTE van NOORD OOST VELUWE STICHTING   op 5 & 6 oktober 2024  van 11 – 18 uur.

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak en tijdens open atelier en beeldentuin dagen. Gesloten van 22/7 - 30/8/24. 
De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.

 

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012. Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel.
Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

You can always request information about the workshop and the images and look at the relevant pages. Contact

18+19 May participation in overview exhibition from www.ateliersapeldoorn.nl  open from 11 am - 17 pm.

25+26 May participation in Open atelier route of Ateliers Apeldoorn,
open from 11 am - 17 pm, ateliers Apeldoorn

With information about soapstone + sculpting workshops. Scheduling your own date with a group is also possible. During the open afternoons there will be bronze + stone statues and ceramic work in the garden + in the studio. There are many bloomers in the garden, which is made for small animals, insects, bees and butterflies. You can take a look around on this website.
You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages Contact

Barbs Sculpturegarden-Studio participates in the OPEN ATELIER ROUTE of NOORD OOST VELUWE FOUNDATION on 5 & 6 Octobre 2024
from 11 a.m. to 6 p.m. 

Barb's Sculpturegarden-Studio-Gallery can be visited on appointment and during open days from the sculpturegarden-studio.
Closed from 22/7 - 30/8/24.
The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route
.

 

Purchases/orders in accordance with the Terms and Conditions of Delivery for Works of Art and Extract of the Copyright Act 1912 B.K. Publisher: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), d. Leeuwarden District Court, 2012. Click the link to view https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

This website was created by Barbara Pijnappel. My products and services, texts & images are subject to copyright, retention of title and lien ©.

keramiek beeld, keramische beelden te koop, zonnebloem tegels, keramiek tegel, tegel te koop, keramisch tuinbeeld, keramiek object, keramisch relief, keramisch dierenbeeld, keramisch ornament, beeldhouwster Barbara Pijnappel, keramiste, keramiek boomvaas, boombeeld, bloempot, bloembeeld, bloem, blaadje, blad, fantasiebeeld, organische kunst, expositie, natuur, tuin, cadeau, verjaardagscadeau, keramisch portret, klei beeld, beeld in keramiek, beeld vormen, beeldentuin Nederland, Barb's Beeldentuin, Barb's atelier, keramiek opdracht, verkoop keramiek, Barb's Galerie, decoratie, decoratieve potten, blikvanger, sierpot, bladpot, vogelbroedpot, spiraal, spiralend, symbool, symbolen, handgemaakt, beschilderd, schildering, kopen keramisch beeld, te koop keramiek beeld, kleibeeld, keramische beelden, keramiek beelden, kleibeelden, beeld gebakken klei, beelden in klei, beeld in klei, kleibeeldje, klei beeldje, kleibeeld, beeld in opdracht, potterie, kleibeeld stoken, engobe, kleuren, pigmenten, oxides, glazuren, boetseren in klei, kleien, keramist, keramiste, uniek beeldje boetseren, modelleren, portret klei, klei portret, beeld maken, beelden maken, maken beeld, beelden boetseren, portret boetseren, dier boetseren, figuur boetseren, vorm boetseren, beeld boetseren, expositie, exposeren, chamotte, Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie, creatie, moderne kunst, figuratief keramiek, creatief, atelier, kunst, beeldhouwster Barbara Pijnappel, beeldhouwen, beeldend kunstenares, beeld kopen, kunst kopen, beeld in tuin, tuinbeeld, tuinbeelden, beeld binnen, beeld buiten, verjaardagscadeau, fantasie, fantasiebeeld, figuratief, abstract, organisch, surrealistisch, design, vormgeving, vorm, vormen, structuur, structuren, lijn, lijnen, licht en donker, hol en bol, jubileumcadeau, afscheidscadeau, cadeau, cadeaubon, huwelijkscadeau, keramisch object kopen, keramisch ornament kopen, kunst expositie, tuin, atelier-galerie, opdracht, expositie keramische beelden, verkoop beelden, keramisch portret beeld, keramisch beeld te koop, opdracht keramiek beeld, organisch beeld, galerie Apeldoorn, beeldentuin Apeldoorn, galerie Midden Nederland, beeldentuin-atelier Veluwe, beeldhouwster keramist Gelderland, Vaassen, Epe, Heerde, Hattem, Zwolle, Hoenderloo, 't Harde, Ermelo, Putten, Barneveld, Ede, Wageningen, Veenendaal, Eerbeek, Dieren, Arnhem, Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, Gelderland, sale ceramic statue, ceramic sculpture for sale, ceramic tile, tiles, bird breeding pot, flower, flowers, decoration, decorative pots, eye-catcher, decorative pot, leaf pot, bird nesting pot, spiral, spiraling, symbol, symbols, handmade, painted, painting, garden, eyecatcher figurine, clay sculpture, ceramic sculptures, purchase ceramic statues, clay sculptures, baked clay sculpture, sculptures in clay, statue in clay, clay sculpture, clay statue, clay statues, assignment ceramic sculpture, commissioned ceramic statue, pottery, firing clay statue, firing clay sculpture, engobe, colors, pigments, oxides, glazes, modeling in clay, clays, unique modeling sculpture, modelling, ceramic portrait, clay portrait, sculpture making, sculpture modeling, portrait modeling, sculpting animal, sculpting figure, molding form, sculpture, exposition, exhibition, sculptress Barbara Pijnappel, ceramist, Barb's Sculpture Garden-Studio-Gallery, organic sculpture garden, creation, modern art, figurative ceramics, creative, studio, organic art, sculptor, sculpting, visual artist, buy statue, buy art, ceramic garden statue, ceramic garden sculpture, garden statues, statue indoor, statue outdoor, birthday gift, fantasy, fantasy image, figurative, abstract, organic, surreal, open afternoon sculpture garden, design, design, shape, shapes, structure, structures, line, lines, light and dark, hollow and sphere, anniversary gift, farewell gift, gift, gift voucher, wedding gift, buy object, buy ornament, art exhibition, garden, studio gallery, assignment, commission, exhibition ceramic images, sale ceramic sculptures, organic ceramic sculpture, sculpturegarden-studio-gallery Apeldoorn, sculpturegarden Central Netherlands, Veluwe, Gelderland, gallery Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, Netherlands,