Keramiek & Klei/Ceramics & Clay  ©

Sinds de herfst van 2020 ben ik opnieuw begonnen keramische beelden te maken en te leren over pigmenten, engobes & glazuren om mijn beelden te kleuren.  Inspiratie komt uit mijn tuin, het bos, de natuur en het klimaat, kleine tekeningen zijn vaak het basisontwerp voor het maken

Since the fall of 2020, I have started making ceramic sculptures again and learning about pigments, engobes & glazes to color my sculptures. Inspiration comes from my garden, the forest, nature and the climate, small drawings are often the basic design for creating.

Ponykopje
Materiaal: keramiek van zwartbakkende rode grove chamotte, gekleurd met engobe en pigmenten, 2x gestookt + matte glazuur.
Maten:
Hoogte: 21 cm
Lengte 20 cm cm
Breedte 12 cm
Gewicht: 2400 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit mijn omgeving, ponies in de weilanden.

Pony head
Material: ceramic of black-fired red coarse chamotte, colored with engobe and pigments, fired twice + matte glaze.
Sizes:
Height: 21 cm
Length 20 cm cm
Width 12 cm
Weight: 2400 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from my environment, ponies in the meadows.

Berkenblaadjes 
Materiaal: keramiek van zwartbakkende rode grove chamotte, gekleurd met engobe en pigmenten, en keramisch potlood, 2x gestookt + hoogglans glazuur.
Maten:
Dikte: 3 cm
Breedte: 10 cm
Lengte: 26  cm
Gewicht: 850 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit de natuur, deze blaadjes had ik eerst getekend en toen in 1x op de tegel geschilderd.

Birch leaves
Material: ceramic of black-fired red coarse chamotte, colored with engobe and pigments, and ceramic pencil, fired twice + high-gloss glaze. Sizes:
Thickness: 3 cm
Width: 10 cm
Length:  26 cm
Weight: 850 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from nature, I first drew these leaves and then painted them on the tile in one go. 

Zonnebloem Relief

Materiaal: keramiek, gekleurd met engobe en pigmenten, 2x gestookt + hoogglans glazuur.
Maten:
Dikte:  6 cm
Breedte: 12 cm
Lengte: 12 cm
Gewicht:  350 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit mijn tuin, deze had ik eerder getekend.

Sunflower Relief
Material: ceramic, colored with engobe and pigments, fired twice + high-gloss glaze.
Sizes:
Thickness:  6 cm
Width: 12 cm
Length: 12 cm
Weight:  350 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from my garden, I had drawn this flower before.

Tableau Tegels: Zomerbloemen
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd met matte en hoogglansglazuur. Ingelijst.
Maten:
- Hoogte:  60  cm
- Lengte:  50 cm
Prijs: op aanvraag, Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023. Unica.
Opmerkingen: geïnspireerd door de Zomerbloemen in de tuin, w.o. gaillardia, helenium en zonnebloem.

Tableau Tiles: Summer Flowers
Material: Ceramic, colored with engobes, ceramic pencil, fired twice + glazed with matte and high-gloss glaze. Framed.
Sizes:
- Height: 60 cm
- Length: 50 cm
Price: on request, Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2023. Unique.
Comments: inspired by the Summer flowers in the garden, including gaillardia, helenium and sunflower

Zonnebloem tegel met gaatjes

Materiaal: keramiek, gekleurd met engobe en pigmenten, 2x gestookt + hoogglans glazuur.
Maten:
Dikte: 0,5 cm
Breedte: 22,5 cm
Lengte: 21,5 cm
Gewicht: 925 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit mijn tuin, deze had ik eerst getekend en toen in 1x op de tegel geschilderd.

Sunflower tile with holes
Material: ceramic, colored with engobe and pigments, fired twice + high-gloss glaze.
Sizes:
Thickness: 0.5 cm
Width: 22.5 cm
Length: 21.5 cm
Weight: 925 grams
Created in: Wenum Wiesel, 2023
Price: on request, Contact
Comments: Unique. Inspiration from my garden,  I first drew the sunflower and then painted on the tile in one go.

Bloemknopje Vergeet-me-nietje

Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd met matte en hoogglansglazuur.

Maten: 

- Hoogte:  14 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 12 cm
- Gewicht: 1,3 kg
Prijs: op aanvraag, Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023. Unica.

Opmerkingen: geïnspireerd door de Vergeet-me-nietjes in de tuin en door een droom. 

Flower bud Forget-me-not
Material: Ceramic, colored with engobe, ceramic pencil, fired twice + glazed with matte and high-gloss glaze.
Sizes:
- Height: 14 cm
- Length: 12 cm
- Width: 12 cm
- Weight: 1.3kg
Price: on request, Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2023. Unique.
Notes: Flower bud Forget-me-not, inspired by the Forget-me-nots in the garden and by a dream. A drawing was the basic design.

Tegels Vergeet-me-nietje nr. 1+2, geïnspireerd door de Vergeet-me-nietjes in de tuin en door een droom. 
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd met matte en hoogglansglazuur. Ingelijst.
Maten 1:
- Hoogte: 22,5   cm
- Breedte:  27,5 cm
Maten 2:
- Hoogte:  22  cm
- Breedte:  17 cm
Prijs: op aanvraag, Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023. Unica.

Tiles Forget-me-Not 1+2
Material: Ceramic, colored with engobes, ceramic pencil, fired twice + glazed with matte and high-gloss glaze. Framed.
Sizes 1:
- Height: 22,5 cm
- Width: 27,5 cm
Sizes 2:
- Height: 22 cm
- Width:  17 cm
Price: on request, Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2023. Unique.
Notes: inspired by the Forget-me-nots in the garden and by a dream.

Tegels Vergeet-me-nietje nr. 3+4, geïnspireerd door de Vergeet-me-nietjes in de tuin en door een droom. 
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd met matte en hoogglansglazuur. Ingelijst.
Maten 3 :
- Hoogte:  22,5 cm
- Breedte:  17 cm
Maten 4:
- Hoogte:  38 cm
- Breedte: 30 cm
Prijs: op aanvraag, Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023. Unica.

Tiles Forget-me-not no. 3+4
Material: Ceramic, colored with engobes, ceramic pencil, fired twice + glazed with matte and high-gloss glaze. Framed.
Sizes 3:
- Height:  22,5 cm
- Width: 17 cm
Sizes 4:
- Height:  38 cm
- Width:  30 cm
Price: on request, Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2023. Unique.
Notes: inspired by the Forget-me-nots in the garden and by a dream.

Rozenblaadjes
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd
1e Rozenblaadje met ronde vorm:
Maten:
- Hoogte: 7 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 9 cm
- Gewicht: 0,6 kg

2e Rozenblaadje met hoge punten:
Maten:
- Hoogte: 8 cm
- Lengte: 13 cm
- Breedte: 9 cm
- Gewicht: 0,5 kg

3e Rozenblaadje met omlaag krullende punt:
Maten:
- Hoogte: 6,5 cm
- Lengte: 13,5 cm
- Breedte: 8,5 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Prijs: op aanvraag voor de 3 rozenblaadjes samen, Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica's. De keramische beeldjes van de Rozenblaadjes zijn eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold.  De beeldjes horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Eerder tekende en schilderde ik rozenblaadjes en bloemen en maakte ik in marmer bloemblaadjes en een rozenblaadje, kijk hiervoor op de pagina stenen beelden en op de pagina Bloemblaadjes.

Rose petals
Material: Ceramic, colored with engobe, fired twice + glazed
1st Rose petal with round shape:
Sizes:
- Height: 7 cm
- Length: 11 cm
- Width: 9 cm
- Weight: 0.6kg
2nd Rose Petal with High Points:
Sizes:
- Height: 8 cm
- Length: 13 cm
- Width: 9 cm
- Weight: 0.5kg
3rd Rose Petal with downward curling tip:
Sizes:
- Height: 6.5 cm
- Length: 13.5 cm
- Width: 8.5 cm
- Weight: 0.5kg
Price: on request for the 3 rose petals together, Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Uniques. The ceramic figurines of the Rose Petals are first constructed as a sculpture and then hollowed out. The figurines belong together and are only sold together. Previously I drew and painted rose petals and flowers and made petals and a rose petal in marble, see the
Stone Sculptures page and the Petals page.

Bloempotje
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + matte glazuur
Maten:
- Hoogte: 14 cm
- Lengte: 14 cm
- Breedte: 14 cm
- Gewicht: 1,1 kg
Prijs: deze is niet te koop, opnieuw maken is mogelijk voor u.
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. Het keramische beeldje Bloempot is eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Blad- en bloemvormen kun je ook zien op de pagina van mijn stenen beeldenen de Bloemblaadjes pagina

Flowerpot
Material: Ceramic, colored with engobe, fired twice + matte glaze
Sizes:
- Height: 14 cm
- Length: 14 cm
- Width: 14 cm
- Weight: 1.1kg
Price: this one is not for sale, I can make it again for you.
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Unique. The ceramic statue Flowerpot is first constructed as a sculpture and then hollowed out. You can also see leaf and flower shapes on my Stone sculptures page and the Petals page

Boomvaas

Materiaal: Keramiek, gekleurd met oxides, 2x gestookt + hoogglansglazuur.
Maten:
- Hoogte: 19 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 14 cm
- Gewicht: 1600 gr.
Prijs: op aanvraag. Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2022.
Opmerking: Unica, die eerst opgebouwd is als beeldje en erna uitgehold. Inspiratie uit het bos, boomstronken, gezichten in bomen.

Tree vase
Material: Ceramic, colored with oxides, fired twice + high-gloss glaze.
Sizes:
- Height: 19 cm
- Length: 12 cm
- Width: 14 cm
- Weight: 1600 gr.
Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2022.
Comments: Unique piece, which was first constructed as a statue and then hollowed out. Inspiration from the forest, tree stumps, faces in trees.

Tegeltje Abstract 1
Materiaal: gebakken fijne chamotte, engobes, keramisch potlood, hoogglansglazuur. Ingelijst.
Maten:
- Hoogte: 22 cm
- Breedte: 17 cm

- Dikte 4,5 cm
Gemaakt in: Wenum, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerkingen: unica, inspiratie fantasie. Is het een oog? Of is het een blaadje? Is het een doorgang?

Tile Abstract 1
Material: fired fine chamotte, engobes, ceramic pencil, high-gloss glaze. Framed.
Sizes:
- Height: 22 cm
- Width: 17 cm
- Thickness 4.5 cm
Created in: Wenum, 2023
Price: on request, Contact
Comments: unique, inspiration fantasy. Is it an eye? Or is it a leaf? Is it a passage?

Zonnebloemen, tegels in lijst.

Materiaal:  keramiek, gekleurd met engobe pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt + hoogglansglazuur.
Maten:
Tegel links met bloem:
Breed: 30 cm
Hoog: 24 cm
Tegel midden met bloem:
Breed: 15,5 cm
Hoog: 20,5 cm
Tegel rechts met blad:
Breed: 15,5 cm
Hoog: 20,5 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2022
Prijs: Verkocht.
Opmerking: Unica's, inspiratie uit mijn tuin. De zonnebloem tegels zijn gelijmd in een houten omlijsting.  Het is een 3-luik.
De afbeeldingen heb ik eerst meermaals getekend en toen in 1x op de tegels geschilderd. In het verleden heb ik vaker zonnebloemen getekend en geschilderd en foto's + linoleumdruk gemaakt. En ik heb hetzelfde motief gemaakt op een vogelbroedpot. Zie hieronder alles.

Sunflowers, tiles in frame.

Material:  ceramic, colored with engobe pigments, accents with ceramic pencil, fired twice + high-gloss glaze.
Sizes:
Tile left with flower:
Wide: 30 cm
High: 24 cm
Tile center with flower:
Wide: 15.5 cm
High: 20.5 cm T
ile right with leaf:
Wide: 15.5 cm
High: 20.5 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2022
Price: Sold.
Comments: Uniques, inspiration from my garden. The sunflower tiles are glued in a wooden frame. It is a 3-part. I first drew the images several times and then painted them on the tiles in one go. In the past I have often drawn and painted sunflowers and made photos + linoleum printing. And I made the same motif on a bird nesting pot. See everything below.

Vogelbroedpotten voor in de tuin. Decoratieve blikvangers voor in de tuin.

Materiaal: keramiek, beschilderd met engobe en pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt hoogglans glazuur.
Afmetingen:

Vogelbroedpot 1 - Tovenaarshoed
- hoogte: 24 cm
- lengte: 16 cm
- breedte: 16 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021 -2022
Prijs: dit exemplaar is niet te koop. Ik kan wel op maat een exemplaar voor u maken.  Contact
Opmerkingen: Unica. De pot is beschilderd vanuit mijn fantasie.
Het was uit proberen welk model goed was en niet lek, zodat vogels erin kunnen broeden.
Tot dusver bleven daarvan 2 modellen over. Dit is er 1 van. 

Vogelbroedpot 2 - Zonnebloem
Materiaal: keramiek, beschilderd met engobe en pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt hoogglans glazuur.
Afmetingen:
- hoogte: 16 cm
- lengte: 18 cm
- breedte: 18 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021 -2022
Opmerkingen: Unica. De pot is beschilderd met motieven van zonnebloem bloemblaadjes en bladeren.

Vogelbroedpot 3 - Puntmuts
Materiaal: keramiek, beschilderd met engobe en pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt hoogglans glazuur.
Afmetingen:
- hoogte: 26 cm
- lengte: 23 cm
- breedte: 23 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021 -2022
Opmerkingen: Unica. De pot is beschilderd vanuit mijn fantasie.

Vogelbroedpot 4 - Tovenaarshoedjes
Materiaal: keramiek, beschilderd met engobe en pigmenten, accenten met keramisch potlood, 2x gestookt hoogglans glazuur.
Afmetingen:
- hoogte: 27 cm
- lengte: 15 cm
- breedte: 15 cm
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2022
Prijs: dit exemplaar is niet te koop. Ik kan wel op maat een uniek exemplaar voor u maken. Contact
Opmerkingen: Unica. Deze pot is beschilderd vanuit mijn fantasie. Het model is geïnspireerd door paddenstoel dakjes en pagodetorentjes.
Het was uit proberen welk model goed was en niet lek.
Tot dusver bleven daarvan 2 modellen over. Dit is er 1 van. 

Vogelbroedpot 5 - Paddestoel
Materiaal: keramiek, zwartbakkende rode grove chamotte, beschilderd met engobes en pigmenten, 2x gestookt, hoogglans glazuur.
Afmetingen:
- hoogte: 20 cm
- breedte/lengte: 20 cm
Gewicht: 4 kg
Prijs: niet te koop.
Opmerkingen: Unica. Deze pot is gemaakt nav tekeningen en vanuit mijn fantasie. Het model is gebaseerd op paddenstoel vormen.
De geschilderde blaadjes zijn ook fantasie.

Bird breeding pots for in the garden. Decorative eye-catchers for in the garden.
Material: ceramic, painted with engobe and pigments, accents with ceramic pencil, 2x fired high-gloss glaze.
Bird Breeding Pot 1 - Wizard's Hat
Sizes:
- height: 24 cm
- length: 16 cm
- width: 16 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2021 -2022
Price: This one is not for sale. I can make a custom copy for you. Contact
Comments: Unique. The pot is painted from my imagination. It was a matter of trying to determine which model was good and not leaky, so that birds could breed in it. So far, 2 models remained. This is one of them. 

Bird breeding pot 2 - Sunflower
Material: ceramic, painted with engobe and pigments, accents with ceramic pencil, 2x fired high-gloss glaze.
Sizes:
- height: 16 cm
- length: 18 cm
- width: 18 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2021 -2022 
Comments: Unique. The pot is painted with motifs of sunflower petals and leaves.

 

Bird breeding pot 3 - Pointed hat
Material: ceramic, painted with engobe and pigments, accents with ceramic pencil, 2x fired high-gloss glaze.
Sizes:
- height: 26 cm
- length: 23 cm
- width: 23 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2021 -2022
Comments: Unique. The pot is painted from my imagination.

 

Bird Breeding Pot 4 - Wizard Hats
Material: ceramic, painted with engobe and pigments, accents with ceramic pencil, 2x fired high-gloss glaze.
Sizes:
- height: 27 cm
- length: 15 cm
- width: 15 cm
Created in: Wenum Wiesel, 2022
Price: this copy is not for sale. I can custom make a unique item for you. Contact
Comments: Unique. This pot is painted from my imagination. The model is inspired by mushroom roofs and pagoda towers. It was a matter of trying to determine which model was good and not leaky so that birds could breed in it. So far, 2 models remained. This is one of them. 

 

Bird nesting pot 5 - Mushroom
Material: ceramic, black-fired red coarse chamotte, painted with engobes and pigments, fired twice, high-gloss glaze.
Sizes:
- height: 20 cm
- width/length: 20 cm
Weight: 4kg
Price: not for sale.
Comments: Unique. This pot was made based on drawings and from my imagination. The model is based on mushroom shapes. The painted leaves are also fantasy.

Wolkjes & regenbogen
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe + keramisch potlood, 2x gestookt + matte glazuur

Maten gaan van links naar rechts.

Maten grootste Wolkje 1e links:
- Hoogte: 10 cm
- Lengte: 13 cm
- Breedte: 9 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Maten kleinste Wolkje links:
- Hoogte: 8 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 7 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Maten Regenboog links:
- Hoogte: 8 cm
- Lengte: 13,5 cm
- Breedte: 8,5 cm
- Gewicht: 0,5 kg

Maten grootste Wolkje rechts (foto hieronder):
- Hoogte: 9 cm
- Lengte: 10 cm
- Breedte: 8 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Maten kleinste Wolkje rechts:
- Hoogte: 7 cm
- Lengte: 9,5 cm
- Breedte: 6 cm
- Gewicht: 0,4 kg
Maten Regenboog rechts:
- Hoogte: 5,5 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 8 cm
- Gewicht: 0,4 kg

Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerkingen: Unica's. Deze Wolkjes & Regenboog zijn keramische beeldjes, ze zijn in 1ste instantie opgebouwd als beeldjes en vervolgens uitgehold. Ze horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Eerder heb ik wolkjes getekend en in steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina stenen beelden.

Clouds & rainbows
Material: Ceramic, colored with engobe + ceramic pencil, fired twice + matte glaze
Sizes go from left to right.
Sizes of largest Cloud 1st left:
- Height: 10 cm
- Length: 13 cm
- Width: 9 cm
- Weight: 0.5kg
Sizes of the smallest Cloud on the left:
- Height: 8 cm
- Length: 11 cm
- Width: 7 cm
- Weight: 0.5kg
Sizes Rainbow left:
- Height: 8 cm
- Length: 13.5 cm
- Width: 8.5 cm
- Weight: 0.5kg

Sizes of largest Cloud on the right (photo here under):
- Height: 9 cm
- Length: 10 cm
- Width: 8 cm
- Weight: 0.5kg
Sizes of the smallest Cloud on the right:
- Height: 7 cm
- Length: 9.5 cm
- Width: 6 cm
- Weight: 0.4kg
Sizes Rainbow right:
- Height: 5.5 cm
- Length: 12 cm
- Width: 8 cm
- Weight: 0.4kg
Price on request. Contact
Created in: Wenum Wiesel, 2021
Comments: Uniques. These Clouds & Rainbow are ceramic figurines, they are initially constructed as figurines and then hollowed out. They belong together and are only sold together. Previously I drew clouds and made them in stone, see the stone sculptures page.

Zon+Wolk + Regenboog
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe + keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd
Maten Zon+Wolk:
- Hoogte: 17 cm
- Lengte: 16 cm
- Breedte: 24 cm
- Gewicht: 3,3 kg
Maten Regenboog:
- Hoogte: 6 cm
- Lengte: 23cm
- Breedte: 10,5 cm
- Gewicht: 0,8 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica's. Deze Zon+Wolk & Regenboog zijn keramische beeldjes, ze zijn in 1ste instantie opgebouwd als beeldjes en vervolgens uitgehold. Ze horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Zie ook hierboven. Eerder heb ik wolkjes getekend en in steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina stenen beelden.

3 Grote golven met bootjes, afm 18 x 25 x 80

Grote Golf met motorbootje

Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd
Maten:
- Hoogte: 18 cm
- Lengte: 33 cm
- Breedte: 14 cm
- Gewichtt: 3 kg

Grote Golf met zeilbootje

Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd, bladgoud 22 kt
Maten:
- Hoogte: 18 cm
- Lengte: 26 cm
- Breedte: 12 cm
- Gewicht: 2 kg

Grote Golf met duikbootje

Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd, kintsugi met bladgoud 22 kt
Maten:
- Hoogte: 14 cm
- Lengte: 27 cm
- Breedte: 13 cm
- Gewicht: 2 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021

Opmerkingen: Grote Golven gemaakt met bootjes, 1e golf met een motorbootje op de top van de Golf. 2e Golf met duikbootje komend uit de Golf. 3e Golf met zeilbootje klimmend naar de top. De Grote Golven horen bij elkaar en zijn ontstaan om de stijging van het water door de Klimaatverandering die eraan komt te verbeelden. Als symbool van redding van de watervloed moet iedereen zorgen voor een bootje! In 2 Golven heb ik met bladgoud de kracht van het water nog extra aangegeven en het licht in het water.

Grote Golf
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobes, 2x gestookt + geglazuurd
Maten:
- Hoogte 13 cm
- Lengte: 21 cm
- Breedte: 11 cm
- Gewicht: 1,5 kg
Prijs: niet te koop.
Gemaakt in: unica, Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. het keramische beeld van de Grote Golf is eerst opgebouwd als beeld en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik Grote Golf getekend en Golven gemaakt in steen en geschilderd, zie meer info op de pagina stenen beelden.

Druppel, potje met deksel
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 1x gestookt
Maten:
- Hoogte: 9 cm
- Lengte: 8 cm
- Breedte: 8 cm
- Gewicht: 0,5 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. Het Druppel potje zit op de grens van een keramisch beeld en potterie, het is in 1ste instantie opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik druppel vormen getekend + geschilderd, in brons en steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina's bronzen beelden en stenen beelden.

Heuvels met voetsporen
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 1x gestookt
Maten:
- Hoogte: 8,5 cm
- Lengte: 9 cm
- Breedte: 21 cm
- Gewicht: 1 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. Het keramische beeldje Heuvels is eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik heuvels en Blauwe berg getekend en gemaakt in steen, meer info zie hiervoor de pagina stenen beelden.

Vuurvlammen
Materiaal: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd
Maten:
- Hoogte: 11,5 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 12,5 cm
- Gewicht: 1,1 kg
Prijs: op aanvraag.  Contact
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking: Unica. het keramische beeldje Vuurvlammen is eerst gemaakt als tekening, vervolgens opgebouwd als beeldje in klei en erna uitgehold.

Eerder maakte ik al tekeningen en ook als klein stenen Seleniet beeldje Vlammetje gemaakt en Vlammen in beschilderde Plusklei. Zie ook pagina stenen beelden.

Donkere Ster
Materiaal: keramiek van zwartbakkende rode grove chamotte, gekleurd met engobe en pigmenten, 2x gestookt + matte glazuur.
Maten:
Hoogte: 14 cm
Breedte/Lengte 15 cm cm
Gewicht: 850 gram
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2023
Prijs: op aanvraag, Contact
Opmerking: Unica. Inspiratie uit de natuur, deze had ik eerst getekend en toen in 1x op de tegel geschilderd.

KLEI BEELDEN

Het plezier van het maken speelt altijd een grote rol in mijn leven. Gaandeweg probeer ik de inhoud verder te verdiepen, ook in andere materialen en technieken. Hierin zit vaak een verloop bijv. dat ik eerst een bepaald onderwerp heb getekend, erna het heb geschilderd, daarna heb ik het in klei als beeldje uitgevoerd en daarna nogmaals als beeldje in was en vervolgens in brons gegoten of in steen gemaakt. Kijk voor de verschillende ontwikkelingen hiervan ook bij mijn pagina's stenen beelden en bronzen beelden. Het gaat in processen die jaren duren.

 

Toen ik pas begon in 1987, maakte ik alleen beelden in klei, ze werden gebakken, maar niet gekleurd met pigmenten of geglazuurd.  Ik maakte vaak naakten, wat portretten en enkele fantasievormen - zie het boom fantasie gezicht (zie ook bij de bronzen), bosgeeststronk en vrouwenfiguren. Deze beschilderde ik gewoon met verf.

Ik werk vaak klein, want dit blijft makkelijker zelf te vervoeren en te exposeren. Soms heb ik beelden toch groter uitgevoerd, dit was fysiek wel een uitdaging, omdat ik in 1984 een zware rugoperatie heb ondergaan.

In de beginperiode dat ik beelden maakte, boetseerde ik alleen in klei, ik boetseerde portretten, mensfiguren, dieren en fantasiefiguren. Op deze pagina staan een aantal van mijn kleibeelden die ik in de loop van de tijd gemaakt heb. Nadat ze gebakken waren ging ik ze soms beschilderen. Hieronder foto's van een aantal voorbeelden.

De soorten klei waarmee ik gewerkt heb zijn fijne en grove chamotte in verschillende kleuren en zelf hardende Plusklei.


U kunt altijd informatie opvragen over de workshop en de beelden en kijken op de betreffende pagina's. Contact

 

Barbs Beeldentuin-Atelier neemt deel aan de OPEN ATELIERROUTE van NOORD OOST VELUWE STICHTING   op 5 & 6 oktober 2024 van 11 – 18 uur.  Met info over workshops speksteen + boetseren. Eigen datum inplannen met een groep is ook mogelijk. Tijdens de open middag staan er bronzen +stenen beelden en keramisch werk in de tuin +  in het atelier. Er zijn veel bloeiers in de tuin, die is gemaakt voor kleine diertjes, insecten, bijen en vlinders. Alvast rondkijken kan op deze website.

 

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak. Gesloten in de zomervakantie van 2024.

De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.

 

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012.

Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel.
Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

Beeldentuin Nederland, Beeldentuin Gelderland, Beeldentuin Veluwe, Beeldentuin Apeldoorn, keramisch beeld, keramische beelden te koop, beeld in keramiek kopen, vogelbroedpot, zonnebloem tegels, keramiek tegel, tegel te koop, keramisch tuinbeeld, keramiek object, keramisch relief, keramisch dierenbeeld, keramisch ornament, beeldhouwster Barbara Pijnappel, keramiste, keramiek boomvaas, boombeeld, bloempot, bloembeeld, bloem, blaadje, blad, fantasiebeeld, organische kunst, expositie, natuur, tuin, cadeau, verjaardagscadeau, keramisch portret, klei beeld, beeld in keramiek, beeld vormen, beeldentuin Nederland, Barb's Beeldentuin, Barb's atelier, keramiek opdracht, verkoop keramiek, Barb's Galerie, kopen keramisch beeld, te koop keramiek beeld, kleibeeld, keramische beelden, keramiek beelden, kleibeelden, beeld gebakken klei, beelden in klei, beeld in klei, kleibeeldje, klei beeldje, kleibeeld, beeld in opdracht, potterie, kleibeeld stoken, engobe kleuren, pigmenten, oxides, glazuren, boetseren in klei, kleien, keramist, keramiste, uniek beeldje boetseren, modelleren, portret klei, klei portret, beeld maken, beelden maken, maken beeld, beelden boetseren, portret boetseren, dier boetseren, figuur boetseren, vorm boetseren, beeld boetseren, expositie, exposeren, chamotte, Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie, creatie, moderne kunst, figuratief keramiek, creatief, atelier, kunst, beeldhouwster Barbara Pijnappel, beeldhouwen, beeldend kunstenares, beeld kopen, kunst kopen, beeld in tuin, tuinbeeld, tuinbeelden, beeld binnen, beeld buiten, verjaardagscadeau, fantasie, fantasiebeeld, figuratief, abstract, organisch, surrealistisch, design, vormgeving, vorm, vormen, structuur, structuren, lijn, lijnen, licht en donker, hol en bol, jubileumcadeau, afscheidscadeau, cadeau, cadeaubon, huwelijkscadeau, keramisch object kopen, keramisch ornament kopen, kunst expositie, tuin, atelier-galerie, opdracht, expositie keramische beelden, verkoop beelden, keramisch portret beeld, keramisch beeld te koop, opdracht keramiek beeld, organisch beeld, galerie Apeldoorn, beeldentuin Apeldoorn, galerie Midden Nederland, beeldentuin-atelier Veluwe, beeldhouwster keramist Gelderland, Vaassen, Epe, Heerde, Hattem, Zwolle, Hoenderloo, 't Harde, Ermelo, Putten, Barneveld, Ede, Wageningen, Veenendaal, Eerbeek, Dieren, Arnhem, Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, Gelderland