Contact©

U bent hier op de enige echte website van Barb's Beeldentuin-Atelier, dichtbij Apeldoorn bij de Veluwe in Nederland.

Bij Barb's Beeldentuin-Atelier is een waakhond aanwezig.

 

You are here on the one and only website of Barb's Beeldentuin-Atelier,
near Apeldoorn near the Veluwe in the Netherlands.
There is a watchdog at Barb's Sculpturegarden-Studio.

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's.  

Barbs Beeldentuin-Atelier neemt deel aan de OPEN ATELIERROUTE van NOORD OOST VELUWE STICHTING   op 5 & 6 oktober 2024  van 11 – 18 uur.

Met info over workshops speksteen + boetseren. Eigen datum inplannen met een groep is ook mogelijk. Tijdens de open middagen staan er bronzen +stenen beelden en keramisch werk in de tuin +  in het atelier. Er zijn veel bloeiers in de tuin, die is gemaakt voor kleine diertjes, insecten, bijen en vlinders. Alvast rondkijken kan op deze website.

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak en tijdens open atelier en beeldentuin dagen. Gesloten van 22/7 - 30/8/24. 
De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.

 

Wilt u meer foto's, info of overleg of heeft u belangstelling voor het geven van een exclusieve Opdracht voor een  bronzen, stenen of keramisch beeld bijv. een portret of borstbeeld, een hele figuur, een geliefd dier, een reliëf, figuratief of abstract dan kunt u mij bereiken via de contactinformatie op deze pagina.

 

CONTACT INFORMATIE:
Barbs Beeldentuin-Atelier-Galerie
Fluitersweg 34,

7345 BK Wenum Wiesel (noordkant van'Apeldoorn)
Nederland
Tel. 00.31.(0)6.15211212
art-barb@planet.nl
www.barbsgallery.com
KvK nr. 08130864
BTW nr. NL001483919B53

18+19 May participation in overview exhibition from www.ateliersapeldoorn.nl  open from 11 am - 17 pm.

25+26 May participation in Open atelier route of Ateliers Apeldoorn,
open from 11 am - 17 pm, ateliers Apeldoorn

With information about soapstone + sculpting workshops. Scheduling your own date with a group is also possible. During the open afternoons there will be bronze + stone statues and ceramic work in the garden + in the studio. There are many bloomers in the garden, which is made for small animals, insects, bees and butterflies. You can take a look around on this website.
You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages.

 

Barbs Sculpturegarden-Studio participates in the OPEN ATELIER ROUTE of NOORD OOST VELUWE FOUNDATION on 5 & 6 Octobre 2024
from 11 a.m. to 6 p.m. 

 

Barb's Sculpturegarden-Studio-Gallery can be visited on appointment and during open days from the sculpturegarden-studio.
Closed from 22/7 - 30/8/24.
The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route.

 

If you would like more photos, information or consultation or are you interested in placing an exclusive Assignment  for a bronze, stone or ceramic sculpture, e.g. a portrait or bust, a whole figure, a beloved animal, a relief, figurative or abstract, please contact me reach us via the contact information on this page.

 

CONTACT INFORMATION:

Barbs Sculpturegarden-Studio-Gallery
Fluitersweg 34,
7345 BK Wenum Wiesel (north side of 'Apeldoorn)
The Netherlands
Tel. 00.31.(0)6.15211212
art-barb@planet.nl
www.barbsgallery.com
Chamber of Commerce number 08130864
VAT no. NL001483919B53

Route:
Per bus:
Ga vanaf het busstation met lijn 304 naar bushalte Wenum Wieselseweg. Check busnrs. + tijden en Haltetaxi op www.rrreiss.nl 

Lijn 201 Apeldoorn – Zwolle

Lijn 210 snelRRReis Apeldoorn - Epe - Heerde – Zwolle

De dienstregeling van en naar Epe wordt verbeterd, voorjaar 2024

Lijn 304 comfortRRReis Apeldoorn – Zwolle

De dienstregeling wordt uitgebreid. In de avonduren rijdt de lijn via het Katwolderplein in Zwolle. De avondroute via de Nieuwe Veerallee vervalt.

Steek de Zwolseweg over, loop het fietspad in en aan het einde rechtsaf de Oude Zwolseweg in (7 a 10 minuten voettocht). Bij de eerstvolgende weg rechtsaf, de Fluitersweg in. Nr. 34 zit in de eerste bocht rechts.
Per auto: Neem de afslag 25 Apeldoorn Noord op de A50. Aan het einde van de afslag rechtsaf. Volg de weg tot de stoplichten, daar rechtsaf. Volg deze weg, ga over het kanaal, door de bocht, 1e weg rechts, dan 1e weg links, vervolg rechtsaf door de bocht, dan rechtdoor en bent u op de Fluitersweg. Volg de weg door de bocht, dan rijdt je praktisch tegen nr. 34 aan.

Reisinformatie/Traveling information:
Bus info www.rrreis.nl  
Voor meer info over OV www.ov-chipkaart.nl.
Voor meer reisinfo openbaar vervoer/public transport info www.ovreisinfo.nl of www.9292ov.nl
Voor file info wegen + onderhoud aan de weg check www.anwb.nl/verkeer
Voor info over of www.vanAnaarBeter.nl/Werkzaamheden

 

Aansprakelijkheid: Door deel te nemen aan een workshop is iedere deelnemer zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het oplopen van schade en/of letsel aan eigen persoon of eigendommen en het doen toekomen van schade en/of letsel aan andere personen of eigendommen.

U krijgt bij inschrijving de deelnamevoorwaarden toegezonden en een bevestiging.

 

Route:
By bus: From the bus station (near the train station in Apeldoorn) take line 304 (every 10 minutes on weekdays), get off at the Wenum Wieselseweg bus stop. Check busnrs. + hours and Haltetaxi on www.rrreiss.nl 
Line 201, 210, 304.
Cross the road, walk onto the cycle path and at the end turn right into the Oude Zwolseweg (7 to 10 minutes on foot). At the next road turn right into Fluitersweg. No. 34 is in the first bend on the right.

By car: Take exit 25 Apeldoorn Noord on the A50. At the end of the exit, turn right. Follow the road until the traffic lights, then turn right. Follow this road, cross the canal, through the bend, 1st road on the right, then 1st road on the left, continue right through the bend, then straight ahead and you are on the Fluitersweg. Follow the road through the bend and you will practically bump into number 34.

 

Travel information/Traveling information:

Bus info  check www.rrreis.nl 
For more information about public transport, visit www.ov-chipkaart.nl.
For more travel information about public transport, visit www.ovreisinfo.nl or www.9292ov.nl
For traffic jam information + road maintenance check www.anwb.nl/verkeer
For information about or www.vanAnaarBeter.nl/Werkzaamheden

 

Liability:
By participating in a workshop, each participant is liable and responsible for incurring damage and/or injury to their own person or property and causing damage and/or injury to other persons or property. When you register, you will receive the participation conditions and confirmation.

Kunst Aankoopvoorwaarden:

Verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Toezending gebeurt alleen na ontvangst van betaling van het hele bedrag. Hiervoor krijgt u een factuur. Levering vindt plaats binnen 30 dagen na betaling. Bij aankoop van een beeld wordt eveneens een rekening en Certificaat van Echtheid geleverd.

Retourneren is alleen mogelijk binnen 14 dagen na aankoop, onbeschadigd en in deugdelijke verpakking.

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012.

Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

Art purchase conditions:
When shipment of the sculptures is needed, the costs are on account of the purchaser. You get a bill, taxes included. Shipment only happens after payment in advance of the whole amount. The delivery will be in 30 days after payment. With the delivery of the sculpture(s) a bill will be send and a Certificate of Originality. Returning is only possible within 14 days after the purchase, undamedged and in good packaging.

Purchases/Assignments are according to the Delivery conditions for Works of Art and the Exctract Authorslaw 1912 B.K.

Edition: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012.

Click the link to take a look https://www.barbsgallery.com/deliveryconditions.

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel. Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

This website was created by Barbara Pijnappel. My products and services, texts & images are subject to copyright, retention of title and lien ©.