Opdracht voor exclusief beeld

bijv. een object, reliëf, gevelbeeld, portret, geliefd dier, geliefd persoon, familiebeeld, tuinbeeld, symbolisch beeld, ornament, een grafbeeld, een urn.

Exclusive Sculpture assignment

or instance an object, relief, facade sculpture, portrait, beloved animal, beloved person, family sculpture, garden sculpture, symbolic sculpture, ornament, a grave sculpture, an urn.

Wilt u een eigen uniek bronzen beeld, stenen beeld of keramisch beeld? Wilt u een portret van mens of dier? Een familiebeeld? Een reliëf of een gevelbeeld? Of een abstract object? Ook een grafbeeld is mogelijk of een urn. De tijd om het te maken is afhankelijk van het formaat van het beeld en de keuze van het materiaal.  Zo ook wat het gaat kosten. Graag overleg ik met u hierover en zend ik u een offerte. Offertes zijn 14 dagen geldig. 

 

Na een oriënterend gesprek kan de opdracht verleend worden. Dit gebeurt altijd met een opdrachtomschrijving en bevestiging.

Eventueel maak ik 1 of meer ontwerp schetsen of werk  met foto's.

Wanneer u een portret van een bestaand persoon of dier wilt, maak ik eerst een serie foto's. Dit worden mijn werkfoto's. Voor de finishing touch kan het nodig zijn dat de persoon of het dier in kwestie 1 of 2 keer levend model moet zitten.

 

Voor het maken van een portret, een figuur, een dier, een object kunt u het best contact met mij opnemen via mijn contactpagina, klik CONTACT.

Hieronder een galerij aan foto's van een aantal eerdere opdrachten.

Would you like your own unique bronze sculpture, stone sculpture or ceramic sculpture/tile/urn? Do you want a portrait of a person or animal?

A family sculprure? A relief or a facade sculpture? Or an abstract object? A grave statue or an urn is also possible. The time to create it depends on the size of the sculpture and the choice of material. Also what it will cost.  
I would be happy to discuss this with you and send you a quote. Quotations are valid for 14 days.

 

The assignment can be granted after an exploratory meeting. This always happens with an assignment description and confirmation.
If necessary, I make 1 or more design sketches or work with photos. If you want a portrait of an existing person or animal, I first take a series of photos. These will be my work photos. For the finishing touch, it may be necessary for the person or animal in question to sit with a live model once or twice.

To make a portrait, a figure, an animal, an object, it is best to contact me via my contact page, click CONTACT.

Below is a gallery of photos from a number of previous assignments.

Barbs Beeldentuin-Atelier neemt deel aan de OPEN ATELIERROUTE van NOORD OOST VELUWE STICHTING   in het eerste weekend van oktober van 11 – 18 uur.  Met info over workshops speksteen + boetseren. Eigen datum inplannen met een groep is ook mogelijk. Tijdens de open middag staan er bronzen +stenen beelden en keramisch werk in de tuin +  in het atelier. Er zijn veel bloeiers in de tuin, die is gemaakt voor kleine diertjes, insecten, bijen en vlinders. Alvast rondkijken kan op deze website.

Barbs Sculpture Garden-Atelier participates in the OPEN ATELIER ROUTE of NOORD OOST VELUWE STICHTING in the first weekend of October from 11 a.m. to 6 p.m. With information about soapstone workshops + sculpting.  Scheduling your own date with a group is also possible. During the open afternoon there will be bronze + stone statues and ceramic work in the garden + in the studio. There are many bloomers in the garden, which is made for small animals, insects, bees and butterflies. You can take a look around on this website.

p> bronzen beeld, stenen beeld, keramisch beeld, sculptuur, naaktbeeld, dierenbeeld, organisch beeld, fantasiebeeld, object, reliëf beeld, gevelbeeld, portret beeld, beeld geliefd dier, beeld geliefd persoon, familiebeeld, tuinbeeld, symbolisch beeld, ornament beeld, muur beeld, decoratie, gevelsteen, gevelsteen ambacht, design beeld, cadeau, abstract beeld, figuratief beeld