Keramiek & Klei  - CERAMICS & CLAY ©

KERAMIEK

Toen ik pas begon in 1987, maakte ik alleen beelden in klei, ze werden gebakken, maar niet gekleurd met pigmenten of geglazuurd.

In de herfst van 2020 ben ik begonnen met engobes, pigmenten en oxides om mijn beelden te kleuren. Dit seizoen ging ik  leren werken met engobes, met glazuren en met stoken.
In eerste instantie heb ik me gefocust op het maken van blad- en bloemvormen en het maken van weer elementen zoals lucht in de vorm van wolken, regenboog, zon met wolk, water in de vorm van een druppel + golven, vuur in de vorm van vlammen, aarde in de vorm van heuvels met voetsporen.

CERAMICS

When I just started in 1987, I only made sculptures in clay, they were fired, but not coloured with pigments or glazed.  In the fall of 2020 I started with engobes, pigments and oxides to color my sculptures. This season I learned to work with engobes, glazes and firing. Initially I focused on creating leaf and flower shapes and creating weather elements such as sky in the form of clouds, rainbow, sun with cloud, water in the form of a drop + waves, fire in the form of flames, earth in the form of hills with footprints.

Blad & Bloemvormen - Petal & Flowershapes:

Bloempotje,  geïnspireerd op bloemvormen in mijn tuin. Een kleine tekening was het basis ontwerpje./ Flowerpot, inspired by the flowershapes in my garden. A small drawing was the basic design.

Rozenblaadjes, kommetjes. Kleine tekeningen waren het basisontwerpje voor het maken./ Rosepetals, bowls. Small drawings were the basic design to make these.

Rozenblaadjes - Rose petals
Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd/Ceramic, coloured with engobe, 2x fired in the oven + glazed
1e Rozenblaadje met ronde vorm/1st Rose petal with round shape:
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 7 cm
- Lengte/length: 11 cm
- Breedte/width: 9 cm
- Gewicht/weight: 0,6 kg

2e Rozenblaadje met hoge punten/2nd Rose petal with high points:
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 8 cm
- Lengte/length: 13 cm
- Breedte/width: 9 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg

3e Rozenblaadje met omlaag krullende punt/3rd Rose petal with bowing curling point:
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 6,5 cm
- Lengte/length: 13,5 cm
- Breedte/width: 8,5 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Prijs/Price: € 475,- voor de 3 rozenblaadjes samen/for the 3 rosepetals together, Contact
Gemaakt in/Made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica's. De keramische beeldjes van de Rozenblaadjes zijn eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold.  De beeldjes horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Eerder tekende en schilderde ik rozenblaadjes en bloemen en maakte ik in marmer bloemblaadjes en een rozenblaadje, kijk hiervoor op de pagina stenen beelden./The ceramic sculptures are initially built up as a sculpture and then hollowed out. These sculptures are unique pieces. These sculptures belong together and are only sold together. Previously I drew and painted rosepetals and flowers and made a rosepetal in marble, look for this on the page with stone sculptures.

Bloempotje - Flowerpot
Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + matte glazuur/Ceramic, coloured with engobe, 2x fired in the oven + glazed
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 14 cm
- Lengte/length: 14 cm
- Breedte/width: 14 cm
- Gewicht/weight: 1,1 kg
Prijs/Price: niet te koop/not for sale
Gemaakt in/Made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica. Het keramische beeldje Bloempot is eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Blad- en bloemvormen kun je ook zien op de pagina van mijn stenen beelden. /The ceramic sculpture was initially built up as a sculpture and then hollowed out. The sculpture is a unique piece. Petal and flowershapes are also at the page of my stone sculptures.

Druppel, potje met deksel - Drop, jar with lid
Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe, 1x gestookt/Ceramic, coloured with engobe, 1x fired in the oven
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 9 cm
- Lengte/length: 8 cm
- Breedte/width: 8 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Prijs/Price: € 195,-, Contact
Gemaakt in/Made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica. Het Druppel potje zit op de grens van een keramisch beeld en potterie, het is in 1ste instantie opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik druppel vormen getekend + geschilderd, in brons en steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina's bronzen beelden en stenen beelden. / The Drip jar sits on the border of a ceramic statue and pottery, it was initially built up as a statue and then hollowed out. The sculpture is a unique piece. Previously I have drawn + painted drop shapes, made it in bronze and stone, see therefore the pages about bronze sculptures and stone sculptures.

Wolkjes & regenboog (1ste)/Clouds & rainbow (1st)
Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe + keramisch potlood, 2x gestookt + matte glazuur/Ceramic, coloured with engobe+ ceramic pencil, 2x fired in the oven + glazed
Maten grootste Wolkje/Sizes largest Cloud:
- Hoogte/height: 9 cm
- Lengte/length: 10 cm
- Breedte/width: 8 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Maten kleinste Wolkje/Sizes smallest Cloud:
- Hoogte/height: 7 cm
- Lengte/length: 9,5 cm
- Breedte/width: 6 cm
- Gewicht/weight: 0,4 kg
Maten Regenboog/Sizes Rainbow:
- Hoogte/height: 5,5 cm
- Lengte/length: 12 cm
- Breedte/width: 8 cm
- Gewicht/weight: 0,4 kg
Prijs/Price: € 545,-, Contact
Gemaakt in/Made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica's. Deze Wolkjes & Regenboog zijn keramische beeldjes, ze zijn in 1ste instantie opgebouwd als beeldjes en vervolgens uitgehold. Ze horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Eerder heb ik wolkjes getekend en in steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina stenen beelden. /These Clouds & Rainbow are ceramic sculptures, they are initially built up as a sculpture and then hollowed out. These sculptures are unique pieces.  They belong together and are only sold together. Previously I drew clouds and made them in stone, look for that on the page stone sculptures.

Wolkjes & regenboog (2de)/Clouds & rainbow (2nd)

Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe + keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd/Ceramic, coloured with engobe+ ceramic pencil, 2x fired in the oven + glazed
Maten grootste Wolkje/Sizes largest Cloud:
- Hoogte/height: 10 cm
- Lengte/length: 13 cm
- Breedte/width: 9 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Maten kleinste Wolkje/Sizes smallest Cloud:
- Hoogte/height: 8 cm
- Lengte/length: 11 cm
- Breedte/width: 7 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Maten Regenboog/Sizes Rainbow:
- Hoogte/height: 8 cm
- Lengte/length: 13,5 cm
- Breedte/width: 8,5 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Prijs/Price: € 645,-, Contact
Gemaakt in/Made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica's. Deze Wolkjes & Regenboog zijn keramische beeldjes, ze zijn in 1ste instantie opgebouwd als beeldjes en vervolgens uitgehold. Ze horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Eerder heb ik wolkjes getekend en in steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina stenen beelden. /These Clouds & Rainbow are ceramic sculptures, they are initially built up as a sculpture and then hollowed out. These sculptures are unique pieces. They belong together and are only sold together. Previously I drew clouds and made them in stone, look for that on the page stone sculptures.

Zon+Wolk + Regenboog - Sun+Cloud + Rainbow
Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe + keramisch potlood, 2x gestookt + geglazuurd/Ceramic, coloured with engobe+ ceramic pencil, 2x fired in the oven + glazed
Maten Zon+Wolk/Sizes Sun+Cloud:
- Hoogte/height: 17 cm
- Lengte/length: 16 cm
- Breedte/width: 24 cm
- Gewicht/weight: 3,3 kg
Maten Regenboog/Sizes Rainbow:
- Hoogte/height: 6 cm
- Lengte/length: 23cm
- Breedte/width: 10,5 cm
- Gewicht/weight: 0,8 kg
Prijs/Price: € 795,-, Contact
Gemaakt in/Made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica's. Deze Zon+Wolk & Regenboog zijn keramische beeldjes, ze zijn in 1ste instantie opgebouwd als beeldjes en vervolgens uitgehold. Ze horen bij elkaar en worden alleen samen verkocht. Eerder heb ik wolkjes getekend en in steen gemaakt, kijk daarvoor op de pagina stenen beelden. /These Clouds & Rainbow are ceramic sculptures, they are initially built up as a sculpture and then hollowed out. These sculptures are unique pieces. These sculptures are unique pieces. They belong together and are only sold together. Previously I drew clouds and made them in stone, look for that on the page stone sculptures.

Grote Golf - Big Wave
Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd/Ceramic, coloured with engobe, 2x fired in the oven + glazed
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 13 cm
- Lengte/length: 21 cm
- Breedte/width: 11 cm
- Gewicht/weight: 1,5 kg
Prijs/Price: niet te koop, not for sale.
Gemaakt in/Made in: unica, Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica. het keramische beeld van de Grote Golf is eerst opgebouwd als beeld en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik Grote Golf getekend en Golven gemaakt in steen en geschilderd, zie meer info op de pagina stenen beelden. /The ceramic sculpture is initially built up as a sculpture and then hollowed out. This sculpture is a unique piece. Previously I have drawn Big Wave and made Waves in stone and painted, see the page stone sculptures for more info.

Grote Golf met motorbootje - Big Wave with motorboat

Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd/Ceramic, coloured with engobe, 2x fired in the oven + glazed
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 18 cm
- Lengte/length: 33 cm
- Breedte/width: 14 cm
- Gewicht/weight: 3 kg
Prijs/Price: € 895,-
Gemaakt in/Made in: unica, Wenum Wiesel, 2021

Opmerking: Naar aanleiding van de 1ste Grote Golf, nog een Grote Golf gemaakt met een motorbootje op de top van de golf. De Grote Golven zijn ontstaan om de stijging van het water door de Klimaatverandering die eraan komt te verbeelden. Als symbool van redding van de watervloed moet iedereen zorgen voor een bootje!

Notice: Following the 1st Great Wave, here's another Great Wave made with a motorboat on top of the wave. The Great Waves were created to represent the rise in water levels due to Climate Change to come. As a symbol of rescue from the flood, everyone must provide a boat!

Heuvels met voetsporen - Hills with foottraces
Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe, 1x gestookt/Ceramic, coloured with engobe, 1x fired in the oven
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 8,5 cm
- Lengte/length: 9 cm
- Breedte/width: 21 cm
- Gewicht/weight: 1 kg
Prijs/Price: € 325,-, Contact
Gemaakt in/Made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica. Het keramische beeldje Heuvels is eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold. Eerder heb ik heuvels en Blauwe berg getekend en gemaakt in steen, meer info zie hiervoor de pagina stenen beelden. /The ceramic sculpture Hills was initially built up as a sculpture and then hollowed out. The sculpture is a unique piece. Previously I have drawn and made hills and Blue Mountain in stone, more info see the page stone sculptures.

Vuurvlammen - Fireflames
Materiaal/Material: Keramiek, gekleurd met engobe, 2x gestookt + geglazuurd/Ceramic, coloured with engobe, 2x fired in the oven + glazed
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 11,5 cm
- Lengte/length: 11 cm
- Breedte/width: 12,5 cm
- Gewicht/weight: 1,1 kg
Prijs/Price: € 795,-, Contact
Gemaakt in/Made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerking/Notice: Unica. het keramische beeldje Vuurvlammen is eerst opgebouwd als beeldje en vervolgens uitgehold.

Eerst gemaakt als tekening en eerder ook als klein stenen Seleniet beeldje van Vlammetje gemaakt en Vlammen in beschilderde Plusklei./The ceramic sculpture was initially built up as a sculpture and then hollowed out. The sculpture is a unique piece. Previously made as a drawing and earlier also made as in a small Selenite stone sculpture called Small Flame and Flames in painted Plusclay.

KLEI BEELDEN

Het plezier van het maken speelt altijd een grote rol in mijn leven. Gaandeweg probeer ik de inhoud verder te verdiepen, ook in andere materialen en technieken. Hierin zit vaak een verloop bijv. dat ik eerst een bepaald onderwerp heb getekend, erna het heb geschilderd, daarna heb ik het in klei als beeldje uitgevoerd en daarna nogmaals als beeldje in was en vervolgens in brons gegoten of in steen gemaakt. Kijk voor de verschillende ontwikkelingen hiervan ook bij mijn pagina's stenen beelden en bronzen beelden. Het gaat in processen die jaren duren.

 

Ik werk vaak klein, want dit blijft makkelijker zelf te vervoeren en te exposeren. Soms heb ik beelden toch groter uitgevoerd, dit was fysiek wel een uitdaging, omdat ik in 1984 een zware rugoperatie heb ondergaan.

In de beginperiode dat ik beelden maakte, boetseerde ik alleen in klei, ik boetseerde portretten, mensfiguren, dieren en fantasiefiguren.Op deze pagina staan een aantal van mijn kleibeelden die ik in de loop van de tijd gemaakt heb. En soms ging ik ze beschilderen. Hieronder foto's van een aantal voorbeelden.

De soorten klei waarmee ik gewerkt heb zijn fijne en grove chamotte in verschillende kleuren en zelf hardende Plusklei.

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops, cursus en de beelden en kijken op de betreffende pagina's. Contact

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak. Niet in de Zomervakantie.

De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.


Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel.
Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012.

Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

beelden in klei, beeld in klei, kleibeeldje, klei beeldje, kleibeelden, kleibeeld, beeld boetseren in klei, kleien, boetseer workshop, workshop boetseren, uniek beeldje boetseren, modelleren, portret klei, klei portret, workshop beeld maken, beeld maken, beelden maken, maken beeld, beelden boetseren, portret boetseren, dier boetseren, figuur boetseren, vorm boetseren, beeld boetseren, expositie, exposeren, chamotte, zelf hardende Plusklei, Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie, beeldentuin, creatie, kunst, creatief, atelier, tuin open, open tuin, beeldhouwster Barbara Pijnappel, beeldhouwer, beeldend kunstenares, beeld kopen, kunst kopen, beeld in tuin, tuinbeeld, tuinbeelden, beeld binnen, beeld buiten, groepsworkshop, verjaardag, feestje, workshop groep, creatieve workshop, inspirerende workshop, fantasie, fantasiebeeld, figuratief, abstract, organisch, surrealistisch, open middag beeldentuin, design, vormgeving, vorm, vormen, structuur, structuren, lijn, lijnen, licht en donker, hol en bol, jubileumcadeau, afscheidscadeau, cadeau, cadeaubon, object maken, ornament maken, inspiratie vinden, kunst expositie, tuin, galerie, opdracht, familiere√ľnie, re√ľnie, expositie beelden, expositie beelden en schilderijen, verkoop beelden en schilderijen, beelden steen en brons, stenen en bronzen beelden, klei portret beeld, beeld te koop, opdracht beeld maken, beeld natuur, boetseer workshop Apeldoorn, workshop boetseren Apeldoorn, creatieve workshop Apeldoorn, workshop personeelsvereniging, workshop Midden Nederland, boetseer workshop Apeldoorn, workshop Veluwe, boetseer workshop Gelderland, Vaassen, Epe, Heerde, Hattem, Zwolle, Hoenderloo, 't Harde, Ermelo, Putten, Barneveld, Ede, Wageningen, Veenendaal, Eerbeek, Dieren, Arnhem, Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, Gelderland